Thesis Tungkol Sa Wikang Ingles

Ang pagpili ng wikang panturo, batay sa naging karanasan ng ating sistema ng edukasyon, ay hindi lamang isang panandaliang usaping nakabatay sa pangangailangang pang-ekonomiya.

Ilang manunulat at guro naman ang nagtangkang pigilan ang pagpapatupad ng dalawang kautusang ito.

Ayon sa isang petisyong isinampa ng mga grupong nagsusulong sa wikang Filipino, sa pangunguna ng Wika ng Kultura at Agham, Inc.

Inilabas din ng Kagawaran ng Edukasyon ang Order No.

36 noong Agosto 22, 2006 upang maipatupad ang nasabing utos.

Ngayon, isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng mga guro at mga mananaliksik ay ang posibleng epekto ng paggamit ng wikang Filipino bilang midyum sa pagtuturo ng matematiks.

Ayon sa karanasan ng mananaliksik na ito at ng ilan pang guro sa matematiks, kung dumarating ang mga pagkakataong di maunawaan ng mga magaaral ang kanilang aralin na itinuro sa wikang Ingles, ito ay ipinapaliwanag nil a sa wikang Filipino.

Kahit na noong nagkaroon ng direktiba ang DECS tungkol sa angkop na midyum para sa pagtuturo ng iba't ibang asignatura, Ingles pa rin ang napiling midyum para sa pagtuturo ng matematiks.

Subalit hanggang sa ngayon, wala pa ring resulta ng pananaliksik na nagpapatunay na talagang dapat na Ingles ang gamiting midyum sa matematiks at wala pa ring malaking pagbabago sa antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral ng matematiks; gayundin, wala ring matibay na batayan na kapag Ingles ang gamit sa pagtuturo, maganda ang atityud ng mga mag-aaral sa matematiks.

This resistance to a new national language has prevented its adoption, and Tagalog remains the national language of the Philippines. I will support and defend the constitution of the republic of the Philippines. Magkasama sila ni Jose Bragado na nag-edit ng Pamulinawen, isang antolohiya ng mga tula ng 36 na makatang Ilokano. Magkasama sila ni Jose Bragado na nag-edit ng Pamulinawen, isang antolohiya ng mga tula ng 36 na makatang Ilokano. Magkasama sila ni Jose Bragado na nag-edit ng Pamulinawen, isang antolohiya ng mga tula ng 36 na makatang Ilokano. Magkasama sila ni Jose Bragado na nag-edit ng Pamulinawen, isang antolohiya ng mga tula ng 36 na makatang Ilokano.

81% of the total population of Philippine is Roman Catholic.

SHOW COMMENTS

Comments Thesis Tungkol Sa Wikang Ingles

The Latest from imgworld.ru ©